Vilket förmånsvärde har bilen?

Vilket förmånsvärde har bilen?

Förmånsvärde är enkelt uttryckt det värde som en anställd kan anses tillgodogöra sig tack vare sin tjänstebil genom att rätten att nyttja bilen privat. Alltså, värdet på den förmån man har som anställd som inte betalas ut som lön. Så beroende på vilken bil man har anses förmånen olika stor. Du kan själv kolla upp exakt vilket förmånsvärde varje bilmodell ha på Skatteverkets hemsida. Här finns en bra kalkylator. Förmånsvärdet adderas sedan på toppen av din bruttolön, som alltså agerar ny bas för beskattning. Enkelt!