vad ska fakturan innehålla

Vad ska fakturan innehålla?

Rent grafiskt finns inga begränsningar eller krav på hur en faktura ska se ut. Idag är det vanligt att man gör en faktura i ett faktureringsprogram eller bokföringsprogram, men istället för att skriva ut den på ett papper så sparar man den bara som en PDF. Via mail kan man då fakturera sina kunder mycket smidigare, och spara både miljö och pengar. Tjänster som Billogram utnyttjar detta till fullo på ett smart sätt. Det blir även allt vanligare med e-fakturor som är klara ur en konteringssynpunkt också, så vi kan enkelt konstatera att den gamla tiden där fakturor gjordes i krångliga program och sedan postades snart är förbi. Men det betyder inte att lagkraven ändras, eller lär göra det inom en snar framtid. Så vad gäller för faktiska krav på en faktura man skapar?

Bokföringslagen och Mervärdesskattelagen säger att en faktura ska innehålla:

  • Datum, när den sammanställts
  • Kund, till vem fakturan är ställd
  • Affärshändelsen, när den inträffat
  • Specifikation, vad fakturan avser
  • Belopp (pris både före och efter moms, samt momssats för varje vara)
  • Ett unikt löpnummer för varje faktura
  • Säljarens registreringsnummer till moms
  • Säljarens och köparens namn och adress