Årsredovisning innehåll

Vad ska en årsredovisning innehålla och vilka datum gäller?

Om vi börjar med att reda ut vilka som skall skicka in en årsredovisning så är svaret att de flesta enskilda näringsidkare eller handelsbolag inte behöver skicka in en årsredovisning. Endast om det är tal om större verksamheter eller om det har delägare som är juridiska personer så skall en årsredovisning skickas in. Således gäller detta inlägg primärt för er som driver ett aktiebolag.

Så vad ska då en årsredovisning innehålla?

  • Årsredovisning,

Denna ska innehålla en förvaltningsberättelse (kort sammanställning av det gångna året), resultaträkning, balansräkning, noter och, för större aktiebolag ska man även skicka in en finansieringsanalys som påvisar kassaflödet.

  • Fastställelseintyg

Ett intyg att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman som utfärdas av en styrelseledamot eller den verkställande direktören. Intyget ska innehålla datum för årsstämman och uppgifter om hur vinsten eller förlusten har hanterats

  • Revisionsberättelse 

Den redogörelse av revisionen som skrivs av en revisor. Den innehåller ett fastställande av balansräkningen samt huruvida styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

  • Koncernredovisning

Detta gäller bara koncerner som hörs på namnet, och således låter vi den vara för nu då detta inte är normalfallet.

Vilka datum gäller?

Detta baseras på vilket räkenskapsår ditt bolag har, och i nedanstående tabell kan du utläsa vad som gäller för dig.

2014-05-01 – 2015-04-30 -> Måndag 30 november 2015

2014-06-01 – 2015-05-3 -> Måndag 4 januari 2016

2014-07-01 – 2015-06-30 -> Måndag 1 februari 2016

2014-08-01 – 2015-07-31 -> Måndag 29 februari 2016

2014-09-01 – 2015-08-31 -> Torsdag 31 mars 2016

2014-10-01 – 2015-09-30 -> Måndag 2 maj 2016

2014-11-01 – 2015-10-31 -> Tisdag 31 maj 2016

2014-12-01 – 2015-11-30 -> Torsdag 30 juni 2016

2015-01-01 – 2015-12-31 -> Måndag 1 augusti 2016

2015-02-01 – 2016-01-31 -> Onsdag 31 augusti 2016

2015-03-01 – 2016-02-29 -> Fredag 30 september 2016

2015-04-01 – 2016-03-31 -> Måndag 31 oktober 2016

Vi vill passa på att tipsa om den eminenta guiden som Bolagsverket har lagt upp på sin hemsida där du enkelt kan klicka dig igenom de steg som passar dig och få en fullständig bild av vad som gäller. Guiden för årsredovisning hittar du här.