Vad gör en revisor

Vad gör en revisor?

När ditt företag drivs på löpande basis drar du varje månad på dig en rad kostnader och intäkter. Dessa skall löpande bokföras av din redovisningsekonom. Traditionellt har man skickat in sina kvitton med post, och så ser redovisningskonsulten till att bokföra allt material löpande. Vi på Bokoredo har digitaliserad processen, så alla papper skickas in via en app, och allt digitalt material bifogas med e-mail. Därefter hjälper din redovisningskonsult dig att bokföra och deklarera moms/arbetsgivaravgifter/andra skatter. De stämmer även av banken, och är din konsult duktig ska redovisningsekonomen även kunna svara på avdrag du kan göra och vilken lön du bör ta ut. Oavsett vilken nivå du får hjälp på, så sköter alltså redovisningskonsulten det löpande arbetet med bokföringen, och när året är slut så kan den hjälpa dig med K10-blanketter (om du driver ett AB) samt inkomsdeklarationer.

Så var kommer revisorn in i det hela? Till att börja med är det allt färre som behöver ha en revisor enligt lag. För ett par år sedan avskaffade man revisorsplikten för mindre bolag. Men för många kvarstår den trots allt. Det revisorn gör, är att granska bokföringen för att säkerställa för intressenter till bolaget att inga oegentligheter föreligger. Man kan se det lite som att revisorn blir ett andra par ögon som går in som garant. Ofta har en revisor bra koll på många tips, och det är inte ovanligt att redovisningsekonomen och revisorn för en dialog kring bolaget i fråga i samband med årsavslutningen. Det är nämligen viktigt att det råder tydliga avgränsningar om vem som gör vad. I vissa fall sköter nämligen revisorn produktionen av årsredovisningen, och i andra fall är det redovisningsbyrån som gör detta.