Vad är en revisionsberättelse?

Revisionsberättelse är ett sånt där ord som kan kännas krångligt om man inte är helt säker på vad det innebär. Enkelt sagt är det en revisors utlåtande av vad de granskat under sin revision. t.ex. att resultaträkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. De som behöver lämna in en revisionsberättelse i sin årsredovisning korrelerar ofta med de bolag som har fastställt att de skall ha en revisor (även fast det finns vissa undantag). Ofta är själva revisionsberättelsen relativt standardiserad då en revisor ofta granskar bolag på liknande sätt. Man har helt enkelt vissa poster man kikar på, och därefter brukar själva berättelsen också bli lik.