kontoplan

Vad är en kontoplan?

En kontoplan är en förteckning över alla konton som ett bolag nyttjar för att bokföra samtliga sina affärshändelser. Som exempel kan nämnas att man behöver ett specifikt konto för sin bank, sin kassa och sina inköp för att bokföringen skall vara begriplig. För att inte alla skall behöva göra sin helt egna kontoplan (vilket är helt ok om man så önskar), så finns något som kallas ”BAS-kontoplanen”. Detta är en standardiserad kontoplan med alla konton som är lämpliga för de flesta verksamheter. Det man ofta gör är att man utgår från denna, och sedan kan man stryka alla konton som inte är lämpliga för en viss verksamhet. Detta är nämligen en viktig poäng, att bokföra skall såklart inte göras krångligare än nödvändigt, och att ha en relativt enkel (om än komplett) kontoplan för en viss verksamhet är nödvändigt. Dels går det fortare att bokföra, och dels slipper man ha snarlika kostnader utspridda på konton som faktiskt inte påverkar.

Vår rekommendation är att när ni inleder er verksamhet sätta er ner med er redovisningsbyrå och gå igenom vilka kostnader/intäkter ni vill kunna ha särskild koll på, men samtidigt förenkla så att vissa konton stryks för ökad läsbarhet och förståelse för vad som driver kostnader i bolaget.