Vad är en Huvudbok?

Kort sagt kan man säga att i huvudboken håller man företagets all bokföring sorterad efter konto. En huvudbok är alltså en översikt över ett företags alla konton och händelser under given period. I en huvudbok ställer redovisningskonsulter eller den på företaget ansvarige upp bokföringsposterna baserat på vilket konto i kontoplanen de registrerats. Man organiserar alltså huvudboken så att den följer kontoplanen och därmed är strukturerad i kontonummerordning.

Man brukar använda Huvudboken för olika slag av kontoavstämningar då den ger en mycket överskådlig och greppbar överblick över kontona. Och det är alltså hit man ofta går om man misstänker eller upptäcker några felaktigheter i den löpande redovisningen.