Vad gäller vid uppsägning av sjuk medarbetare?

Uppsägning av föräldraledig eller sjuk medarbetare

Korta svaret är nej. Är det arbetsbrist som är grundorsaken, och inte ett svepskäl, så är det inga problem att säga upp medarbetaren trots att denne är på föräldraledighet. Detta gäller även om medarbetaren är sjukskriven; så länge det är arbetsbristen som är orsaken finns inga hinder för uppsägning.