Starta aktiebolag eller enskild firma

Starta eget företag – enskild firma eller aktiebolag?

Rent generellt tycker vi på redovisningsbyrån Bokoredo att den bästa utgångspunkten är att betänka vad man vill med sitt företagande. Här kan man ganska snabbt reda ut två tydliga spår. Antingen är det i strikt affärsmässig bemärkelse en mindre anspråksfull idé man ämnar förverkliga. Kanske ska man sälja grytlappar en sommar på lokala marknaden. Den andra ytterligheten är att man har en sån genial idé att man nästan spricker av ambition. Nästa Skype eller Spotify (ok, riktigt så stora ambitioner kanske det inte behöver vara, även en webbshop eller konsultbyrå är bra exempel). I det första fallet kan det absolut ”räcka” med en enskild firma (och varför krångla till det?). Men, i det andra fallet tycker vi faktiskt att man ska starta ett aktiebolag på en gång. Vår uppfattning är att gränsen går vid när man faktiskt ska satsa och ser sitt bolag som den källa från vilken man kommer ta ut sin lön inom ett par år och därefter framåt. Och inte bara som ett roligt projekt eller sidobusiness.

Ska man ”bara” sälja lite grytlappar en sommar, så räcker det faktiskt med en enskild firma (eller till och med göra det som hobbyprojekt). Vi som redovisningsbyrå tycker inte att man ska krångla till det i onödan. Dock vet vi också om motsatsen, nämligen hur många det är som kommer till oss och vill ombilda till just aktiebolag då verksamheten vuxit mycket. (Läs mer om det här, och varför just ombildning är en dum idé). Ofta känner dessa kunder att de lika gärna skulle startat ett aktiebolag på en gång. Vi håller med! Och låt oss förklara varför.

Det är nämligen så att det finns ett par starka orsaker till att starta aktiebolag på en gång. Den första är att det numera faktiskt inte är så ”dyrt”. Det krävdes för ett par år sedan 100 000 SEK. Men sedan ett par år krävs endast 50 000 SEK. Den andra anledningen är att den personliga tryggheten blir så mycket högre. Skulle det inte gå som man tänkt sig, så är man faktiskt inte (i normalfallet) personligt betalningsansvarig vid en konkurs. I en enskild firma gör man däremot ingen skillnad på företagets ekonomi och den som driver bolaget. Så, om allt går åt skogen tvingas man alltså betala ur egen ficka för företagets skulder. I värsta fall kan man alltså bli av med bilen eller bostaden om bolaget dragit på sig skulder. Detta gäller inte i ett aktiebolag, där bolaget är att betrakta som en egen juridisk person. Skulle bolaget gå i konkurs kan fordringsägare endast kräva de tillgångar som finns i bolaget, och inte hos dess ägare på ett privat plan.

Utöver dessa två orsaker finns även ekonomiska fördelar. Man kan nämligen skatteplanera på ett helt annat sätt i ett aktiebolag än vad man kan göra i en enskild firma genom att optimera lönenivåer kontra utdelning. Vidare är det enklare att hålla isär sin privata ekonomi från företagets, som ofta leder till ett mer professionellt beteende. Även löneförmåner såsom gymkort kan dras av på ett helt annat sätt, för att inte tala om signalvärdet i att ha ett aktiebolag istället för en enskild firma. Och tro inte på myten om att bokföringen blir krångligare i ett aktiebolag än i en enskild firma, det stämmer helt enkelt inte!

Det finns ännu fler fördelar än de vi nu nämnt, men hoppas att vi gjort vår syn på saken tydlig. Ska man starta en firma som är tänkt funka som ett långsiktigt bolag, så bör man starta ett aktiebolag på en gång!