spara kostnader ha inte revisor

Spara kostnader genom att inte ha revisor – del 2

För ett tag sedan beskrev vi vilka krav som gäller för att ha en revisor. Med de nya reglerna som utgångspunkt har antalet bolag i Sverige som har revisor halverats, från ca 440 000 till 220 000. Dessa har helt enkelt insett att det inte längre är ett krav för dem att ha en revisor, och låter istället sin redovisningskonsult göra motsvarande arbete lite förenklat förklarat. På detta sätt kan de spara många tusenlappar varje år. Vidare har det visat sig att väldigt få nya bolag väljer att ha en revisor från start. Detta kan så klart kännas självklart då nystartade bolag i sin natur ofta är små, och varför binda upp sig på en onödig kostnad?

Det denna bloggpost vill förmedla är dock att kraven man faktiskt inte behöver ha en revisor direkt när kraven uppfylls. Istället måste två bokslut i rad uppfylla kraven, för att man därefter skall behöva anlita revisor. Och t.om. därefter uppfylls sällan kraven. Det visar sig nämligen att det inte är någon myndighet som har uppsikt över när kraven är uppfyllda och man således borde anlita en revisor. Detta föranleder att det faktiskt först är efter 3 bokslut där kraven är uppfyllda som Bolagsverket ställer faktiska krav på bolaget. Givet att det arbete en revisor ofta utför kostar mellan 10 000 – 20 000 även för ett litet bolag, blir det ganska många sparade tusenlappar om man undviker revision så länge som möjligt. Nått att tänka på!