vad gäller för en sommarvikarie

Sommarvikare

Det skiljer sig egentligen inte så mycket från en vanlig anställning, i varje fall inte om vi talar om arbetsrätt eller regler. Ska någon ersättas under sommaren så ska anställningsformen vikariat nyttjas. Handlar det däremot om en tillfällig tjänst som kanske bara behövs över sommaren, så ska man nyttja formen visstidsanställning. Det är viktigt att på förhand gå igenom arbetet och vad som gäller med sommarvikarien, och se till att anställningsformen är rätt i avtalet. Det skall specifikt framgå:

– Arbetsgivarens namn och arbetstagarens namn och adress
– Yrkesbenämning samt en kort beskrvning av arbetet
– Vilken anställningsform som gäller
– Den specifika arbetstiden
– Lönen
– Semesterförmånen
– Arbetstid per dag
– Kollektivavtalet som arbetsgivaren är bunden av