Slopade representationsavdrag 2017

Många kunder har hört av sig och undrat om vad som gäller med de nya representationsreglerna. Så vi tänkte reda ut vad som gäller!

Från och med 1 januari i år slopades representationsavdraget för måltider. Från och med då får bara enklare förtäring, exempelvis personalfika, dras av. Beloppsgränsen är 60 kr per person och tillfälle i samband med representation. Momsen får dock fortfarande lyftas på representationsmåltider upp till 300 kr per person och tillfälle. Detta oavsett vilka drycker som ingått under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som kan anses skäligt. Avdragsförbudet omfattar såväl extern som intern representation, så även måltidsutgifter vid t ex personalfester är numer inte avdragsgilla. Däremot är kringkostnader så som lokalhyra eller musikunderhållning avdragsgilla med högst 180 kr per person och tillfälle (ex moms). De nya reglerna tillämpas på beskattningsår som börjar från och med 1 januari 2017. För brutna räkenskapsår som börjat före 2017 gäller de tidigare reglerna fram till räkenskapsårets slut. Momsreglerna ändras dock 1 januari 2017 för alla, oavsett räkenskapsår.

Vi förstår att dessa nya förutsättningar kan göra att det uppstår frågor och våra redovisningskonsulter finns tillgängliga för att svara på dessa och diskutera hur de påverkar just ditt företag. Kontakta bara din redovisningskonsult så hjälper vi dig!