Statistik över skatter i sverige

Skatter i Sverige

Här hittar den intresserade all tänkbar statistik över skatter i Sverige. Som redovisningskonsulter vet vi att inte alla håller med oss, men vi säger ”mycket nöje”!