Skattefri friskvård?

Vad gäller för att friskvårdsförmånen ska vara skattefri? Vilka belopp är det som gäller? Och vad kan anses vara friskvård? Egentligen är det inte så komplicerat!

För att friskvårdsförmånen ska vara skattefri måste erbjudandet rikta sig till alla anställda på företaget, oavsett anställningsform och att aktiviteterna är av enklare form. Man kan t.ex. inte endast ge vissa utvalda friskvårdsförmån.

Maxbelopp för friskvård?

Det finns inget fastställt maxbelopp i exakta kronor och ören. Dock säger praxis att summan skall anses vara rimlig/skälig. Man kan därmed säga att kostnaden för ett årskort till en normal gymanläggning är helt ok, om den är prissatt till gängse pris på orten.

Avdraget gäller tyvärr bara för de som är anställda i ett företag. Därför kan ägare till enskild firma eller handelsbolag inte göra avdrag för friskvård.

Exakt vad som kan klassas som friskvård är inte fullständigt definierat. Även här gäller sunt förnuft och vad som kan klassas som rimligt. Allt mellan akupunktur och kostrådgivning till judo och discogolf anses ok av Skatteverket. En mer utförlig lista på exemplifierade aktiviteter finner du på Skatteverkets hemsida för exempel på friskvårdsförmåner.

Vi på Bokoredo passar även på att önska god fortsättning och ser fram emot ett riktigt spännande 2015 tillsammans med våra kunder!