Så minskar du skatten om du gjort vinst - Bokoredo ger konkreta tips

Så minskar du skatten om du gjort vinst i ditt aktiebolag

Så, vad gäller? Först och främst så gäller det ju att ha i åtanke vad man betalar skatt på. Så klart är detta årets resultat. Det finns med andra ord inga magiska trick att ta till. Utan man skattar på skillnaden i årets intäkter och årets kostnader. Överlag är det alltså en smart utgångspunkt att försöka minska detta gap, dvs vinsten. Intuitivt kan det alltså innebär att öka årets kostnader, eller minska dess intäkter.

Redovisningsbyrån Bokoredo ger 6 konkreta tips!

1) Försök hitta kostnader som man kanske missat! Har du t.ex. haft kontoret hemma så har du rätt att ta denna kostnad på bolaget. Har du nyttjat privata bilen i tjänsten? I så fall har du rätt till milersättning. Vidare är det bra att hålla koll på traktamenten och leta upp borttappade kvitton.

2) Har du en kostnad som avser rådande år, men som kommer först nästa år? T.ex. arvode för revisorer och kostnader för bokslut? Sådana upplupna kostnader minskar resultatet om de tas med redan i år!

3) Se över om kundfakturor skickats ut förra året men som avser nästa år – exempelvis fakturor som skickats innan arbetet är helt klart. Vill du så kan du vänta med att skicka dessa fakturor till nästa år och på så sätt få ner årets resultat.

4) Justera upp lönen! Har du möjlighet att ta ut en högre lön i december så att huvudregeln för utdelning blir aktuell är detta en utmärkt och enkel lösning för att minska skatten.

5) Tantiem! – Detta relativt okända ord betyder i princip att man under ett år tar ut lönen för det kommande året. Detta är i synnerhet en bra idé om man tror att man nästa år ska göra ett sämre resultat men ändå vill ha lön då.

6) Periodiseringsfond! Du har rätt att avsätta en del av vinsten i en så kallad periodiseringsfond. Detta innebär att en del av vinsten inte tas upp till beskattning det året vinsten gjordes. Istället kan man ett år då bolaget går sämre, ta fram denna del av vinsten då. Man kan enkelt säga att man kan kvitta/utjämna lite bättre år med lite sämre år för att ha ett mer rättvist skattetryck.

Som sagt, inga mirakelmetoder, men kanske hjälper dessa tips i varje fall till så att inga onödiga tusenlappar betalas in.