Så finansierar du ditt företag

Så finansierar du ditt bolag – dels 3 av 4

Ett ord man ofta hör talas om är riskkapital. Vad innebär detta egentligen? En del av svaret får man när man lyssnar till ordet: risk och kapital. Kort sagt är det alltså kapital som en part riskerar, i hopp om framtida förtjänster i bolaget. Oftast går processen till som så att företaget som söker pengar med dess grundare presenterar sin idé/sitt företag för riskkapitalbolagen och berätta om sina planer. Man berättar vad man behöver pengar till, och hur bolaget kommer utvecklas tack vare investeringen. Företaget emitterar därefter ut aktier till riskkapitalbolaget mot pengar. Man kan säga att bolaget gör nya aktier, och säljer dessa till de externa finansiärerna. Och hela köpesumman går alltså in i bolaget så att detta kan nyttja pengarna till att växa enligt planen. Riskkapitalbolag finns i alla färger och former, och vissa investerar alltifrån ett par hundra tusen, till de stora jättarna (fonder etc.) som brukar vilja att investeringarna uppgår till många hundra miljoner för att det ska vara intressant.

I media hör man ofta talas om ”riskkapitalister” som onda och giriga aktörer som endast bryr sig om vad som står på sista raden. Och visst ligger det kanske någon sanning i detta, då de faktiskt är ute efter att tjäna pengar på de bolag de går in i. Men samtidigt får man inte glömma risken de tar, och vilja möjligheter detta skapar. I många av bolagen de satsar på kanske vinsten uteblir helt, och deras investering blir därmed mer eller mindre värdelös. Med det sagt är det kanske inte så konstigt att de måste ha en god avkastning på de affärer som går ok eller till och med bra.

Vidare glömmer man ofta bort alla möjligheter som skapas tack vare riskkapital. För annars hade knappast Tesla, Facebook eller Uber varit där de är idag, eller svenska bolag som Spotify.

Skulle det vara så att valet faller på att ta in pengar från ett riskkapitalbolag är det oerhört viktigt att tänka på villkoren. Vi rekommenderar verkligen att tala med en jurist som är expert på området då risken annars är överhängande att vissa paragrafer kan komma att bli riktigt jobbiga framöver.