Så finansierar du ditt företag

Så finansierar du ditt bolag – del 4 av 4

Affärsänglar

Verksamt kan man läsa, vad vi tycker är, en mycket god definition på vad en affärsängel är:

”Affärsänglar är privatpersoner som satsar pengar och kunskap i nystartade, växande företag. Du som företagare kan via affärsängeln få tillgång till kapital, kompetens och nyttiga kontakter.”

Ofta är affärsänglar själva förmögna personer som gjort karriär tidigare, och numera tycker det är roligt att vara involverade i uppstarten av nya företag. Det kanske kan sägas att affärsänglar oftare är intresserad av lite mer unika projekt, och kanske inte är lika intresserade av att finansiera uppstarten av en matbutik eller frisörsalong även fast sådana projekt kan vara precis lika roliga och viktiga för den som skapar bolaget. Exakt hur affärsuppgörelsen går till när man söker finansiering från affärsänglar kan skilja sig åt, men ofta vill även dessa ha delägarskap i utbyte mot de pengar de stoppar in. Skillnaden mot rena riskkapitalbolag är att de även brukar vilja engagera sig i bolaget, och ofta rör det sig om mindre belopp.

Crowfunding

En relativt ny företeelse är så kallad ”crowdfunding”. Detta begrepp kommer från USA och bygger på att man låter privatpersoner vara med och finansiera de uppstartskostnader man har, ofta i utbyte mot den produkt man ämnar ta fram. T.ex. har flera företag på sidor som Kickstarter lyckats samla ihop flera miljoner i utbyte mot framtida produkter. Även filmer har finansierats på detta sätt. Även här gäller att ju roligare och mer unik idé man har, desto större är sannolikheten att någon skall vilja finansiera att den tas fram.

Bidrag

En sista möjlighet till finansiering som vi vill lyfta fram är möjligheten till bidrag. Här gäller det att själva kunna den bransch man är på väg att ge sig in i. Men ofta finns det organisationer, både statliga och privata stiftelser, som kan tänkas ha en profil där bidrag kan tänkas vara en möjlighet. Som exempel kan nämnas att man inom jordbruk kan få bidrag av EU, eller att man ofta kan få stöd om man investerar i ett utvecklingsland.

Detta avslutar alltså serien om hur man som egenföretagare kan söka bidrag. Har du frågor, tveka inte att kontakta oss på Bokoredo så ska vi se hur vi bäst kan hjälp dig!