Förändringar i Rot och Rut avdrag

ROT och RUT förändras

Som de flesta känner till så kommer reglerna för ROT och RUT-avdrag att förändras när 2016 inleds. Detta är ett beslut som fattats i riksdagen, och många hantverkare har haft fullt upp för att privatpersoner velat renovera hemma innan de nya reglerna träder i kraft och gör det dyrare att snygga till i hemmet.

Vilka förändringar är det då som sker? På Skatteverkets hemsida kan man läsa följande:

  • Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.
  • Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.  
  • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
  • Rutavdrag för matlagning slopas.

Vi vill även passa på att önska alla kunder en riktigt god jul!