kan man ta ränta på privatlån till företag

Ränta på mitt privatlån till företag?

Vid en första tanke kan man kanske tycka att det ska vara fritt att sätta vilken ränta man vill. Dock inser man ganska snabbt att detta blir problematiskt. Teoretiskt sätt så skulle man ju då som privatperson och ägare av ett aktiebolag som går bra, bara kunna låna ut en massa likvid, och sedan låta räntekostnaderna äta upp all vinst. Man skulle på detta sätt slippa en massa skatt, och dessutom inte behöva betala ut någon lön. Pengarna får man ju ändå ut som ränta. Så, självklart måste det finnas en rimlig gräns någonstans. Här kommer begreppet, som så ofta annars i bokföringssammanhang, ”marknadsmässig” in i bilden.

Vad innebär då detta när det gäller räntenivåer? Vad är en marknadsmässig ränta? På samma sätt som det är svårt att säga hur ”långt ett snöre är”, är det svårt att objektivt bestämma vad som är en marknadsmässig ränta.

I ett uppmärksammat mål från Kammarrätten i Sundsvall (dom 2012-02-28 mål nr 1642-11) dömdes en person för att ha tagit ut för hög ränta på sitt inlånade kapital till sitt bolag. Det märkliga är dock att han faktiskt bara tagit samma ränta som han tvingades betala till andra långivare, statsräntan + 8 procentenheter. Domstolen tyckte dock att detta var för högt, och att ägaren hade en lägre risk, varpå han skulle få en lägre ränta. Statsräntan + 3 procentenheter tyckte domstolen var skäligt. Resten klassades som inkomst, och han beskattades därefter.

Kontentan är alltså att man självklart ska ta marknadsmässig ränta på inlånat kapital, men inte förvänta sig att andra ”dyra” lån alltid är måttstocken man kan förvänta sig. Att utgå från statsräntan är en bra utgångspunkt. Se sedan till vad liknande långivare får för ränta på kapitalet, men kika även på rådande ränteläge för att identifiera vad som är normalt. Och slutligen, betänk huruvida du faktiskt gör lånet för att spara/tjäna pengar privat som långivare, eller om det är för företagets bästa. Då brukar man få en bra hint om räntan är rimlig eller inte.

Har du frågor om hur du skall låna in pengar till ditt aktiebolag är du varmt välkommen att kontakta oss på redovisningsbyrån Bokoredo. Vi hjälper dig oavsett om du befinner dig i Stockholm eller Göteborg (eller vilken annan stad i Sverige för den delen)!