så funkar det med projektredovisning

Projektredovisning

Bokföring ska alltid ske löpande, så långt tycker nog alla att det känns självklart. Som läsare av ett företags bokföring vill man ju när som helst kunna få en överblick av hur verksamheten går. Men går HELA verksamheten likadant, eller finns vissa delar som går bättre än andra? Här brukar man tala om resultatenheter. Tänk t.ex. ett företag som har två kontor, A och B. En kostnad som tagits av kontor A, ska såklart bara påverka resultatet för kontor A och inte kontor B (om inte kontor B också har nytta av kostnaden). Därför bokför man ofta kostnader utifrån olika resultatenheter, så man inte bara kan följa företaget som helhet, utan även separata delar inom bolaget.

Så vad är då projektredovisning? Jo, på samma sätt som en kostnad kan vara hänförd till ett specifikt kontor, så kan en kostnad också vara hänförlig till ett visst projekt. Tänk t.ex. ett konsultföretag som hjälper kunder med reklamuppdrag. I ett sådan projekt är det kanske lönsamheten i projektet som är viktigt att spåra, och inte just hur övergripande resultatet för hela bolaget har gått en viss månad. För att kunna göra det behöver man vad som kallas projektredovisning. Rent konkret innebär det att kostnader och intäkter definieras till ett visst projekt inom bokföringen, och man kan därefter se på projektet som helhet, och hur det går ekonomiskt. Detta kan då t.ex. visa att även om bolaget som helhet går på ett visst sätt, så går vissa projekt kanske på ett annat.