periodisera en kostnad

Periodisera en kostnad?

Låt oss säga att du hyr en fin lokal för din verksamhet och du betalar för hela året i förväg redan i januari då hyresvärden önskar detta. Självklart står det ganska snabbt klart för de flesta, att även fast du betalat omgående, så tillhör kostnaden hela året. Att placera en kostnad där den hör hemma/förbrukas innebär bokföringstekniskt att periodisera en kostnad. Man delar helt enkelt upp något som betalats i sin helhet, över den tid som kostnaden egentligen gäller. I detta fall kan vi leka med tanken att lokalen kostade 120 kronor. Ska vi dela upp kostnaden jämt över året, så bokför vi kostnaden som 10 kr per månad under 12 månader. Genom att göra detta har vi periodiserat kostnaden, och vi får en mer rättvisande bild i bokföringen varje enskild månad.

Vad menas då med mer rättvisande bild? Jo, tänk dig att du inte periodiserar din hyreskostnad. I det lite överdrivna scenariot ovan skulle då för januari få hela kostnaden på 120 SEK. Detta skulle ställas mot intäkterna (som ju bara är en av årets 12 månader). Resultatet för januari skulle bli en kraftig förlust. Resten av månaderna skulle man tvärt om ”slippa” kostanden för hyran, och istället göra en inte rättvisande resultatmässig vinst. Så, genom att periodisera kostnaden får vi ett rättvisande resultat.