Kunskapsarkiv

I kunskapsarkivet samlar vi tips och inspiration till våra kunder som kan pusha deras ekonomiska expertis till nästa nivå.

Skattefri friskvård?

Vad gäller för att friskvårdsförmånen ska vara skattefri? Vilka belopp är det som gäller? Och vad kan anses vara friskvård? Egentligen är det inte så /../

Krav att ha revisor?

finns krav att ha revisor i sverige

För ett par år sedan var det enkelt; alla aktiebolag ska ha en revisor! Syftet var att företagets intressenter med säkerhet skulle kunna veta i /../