Modernaste redovisningsbyrån?

Vi har i flera bloggposter tidigare pratat om vår syn på hur en modern redovisningsbyrå bör funka. Vad är det egentligen som klassificerar en modern byrå? Är det att det man automatiserar mycket av arbetet, eller kanske att man erbjuder kunder helt flexibla system? Ofta står dessa två önskemål i konflikt med varandra då desto mer komplext något är, desto svårare är det att göra det repetitivt och därmed automatiserat. Hos Bokoredo menar vi att det som skapar en riktigt modern redovisningsbyrå är att