Maximera ditt utdelningsutrymme

Maximera utrymmet för utdelning!

När man beräknar gränsbeloppet vid utdelning från fåmansbolag enligt lönesummeregeln är det bara de kontanta årslönerna som man får ta med. Inga andra andra skattepliktiga förmåner, såsom bilar eller bostadsförmån kan räknas in de det som utgör den kontanta lönen (även fast värdet är detsamma).

Så hur ska man då göra för att trots allt få med dessa skattepliktiga förmåner i den totala årslönen, och därmed i totala lönesumman som ligger till grund för utdelningsutrymmet?

Öka den kontanta lönen

Svaret är ganska enkelt: öka bara den kontanta lönen med samma summa som värdet på förmånen! Ersätt sedan företaget för rätten till förmånen med skattade pengar, och vips har du skapat en helt kostnadsneutral lösning för både bolaget och den enskilda. Detta då företaget efter konstruktionen får dra av det som förmånshavaren har betalt till företaget för förmånen.

En sak som man måste tänka på är dock att betalningen måste göras med pengar från den enskildas privata konto så att inga misstankar kan råda om att betalning faktiskt gjorts för förmånen. Låter allt detta trots allt lite för krångligt så diskutera saken med din redovisningsbyrå som kan guida dig mot optimala löneuttag.