Måste ett företag erbjuda tjänstepension?

Måste ett företag erbjuda tjänstepension?

Nej, så tillvida en arbetsgivare inte är tvingad av någon kollektivavtal att erbjuda tjänstepension finns inte några sådana krav. Företaget behöver inte betala ut någon tjänstepension om de inte vill utan det är helt frivilligt. Som arbetstagare kan det vara bra att i lönesamtal förhandla om detta, och kanske ha koll på vad som gäller i branschen i övrigt. Hur ser det ut hos konkurrenterna? Ofta är det sådant som styr, och att vara väl påläst är ofta det bästa i en löneförhandling.