Vad är kundreskontra

Kundreskontra – Vad är det?

Även om bokföringens värld ständigt uppdateras är vissa begrepp desamma år ut och år in. En av de vanligaste frågorna vi fortsatt får är om kundreskontra, och vad det är.

Kundreskontra – En databas

Den enkla förklaringen är att en reskontra är en typ av databas. Så i en kundreskontra samlar man all information om företagets kunder. Denna information kan t.ex. bestå av adresser, namn och utestående fakturor och påminnelser samt ordrar. Varför är det då så smidigt att ha just en kundreskontra och hur kan din redovisningsbyrå hjälpa till? Svaret ligger i att din redovisningsbyrå (om den jobbar modernt) kan komma åt ditt bankkonto och se bolagets alla transaktioner. Tack vare detta, och att redovisningsbyrån även har koll på alla fakturor som har skickats, så kan man snabbt få en överblick över vilka kunder som inte har betalat. Genom att få hjälp med detta så sparar man mycket tid, och kan veta till vilka kunder man skall skicka ut en påminnelse. I många företag är likviditeten av stor vikt, och att just korta ner tiden mellan fakturering och betalning blir därför av extra stor vikt. Att snabbt kunna kika i kundreskontran och se vilka kunder som ännu inte har betalat blir därmed det stöd man behöver för att snabbt få ut påminnelser så att fakturorna betalas.

Utöver kundreskontra kan man även ha en leverantörsreskontra, eller en lönereskontra, och dessa kommer vi att gå in på djupet i senare blogginlägg!