kontantmetoden

Kontantmetoden – Vad skiljer mot fakturametoden?

Kontantmetoden och fakturametoden är alltså två olika sätt på vilka man kan bokföra ett bolags affärshändelser. Kontantmetoden kan vara lämplig för mindre verksamheter, medan samtliga bolag med lite volym nyttjar fakturametoden. Men vad innebär egentligen de två olika metoderna och vad skiljer dem åt?

Kontantmetoden

Enligt kontantmetoden kan man säga att en affärshändelse inte existerar i bokföringen förens man har fått betalt eller betalat. Exempelvis så skickar du under en månad iväg 4 fakturor. När du ska bokföra månadens affärshändelser så har du endast fått betalt för en av de skickade fakturorna. Du bokför då endast inbetalningen av den faktura du fått betalt för i samband med att du får betalt, och skulle någon granska bokföringen för månaden kommer de alltså inte att se arbetet du lagt ner för de andra fakturorna eller att det är pengar på väg in i bolaget. Du får maximalt ha 3 miljoner i omsättning för att kunna välja kontantmetoden. Endast vid årets slut tar man in utställda fakturor som ännu inte har betalats. Många mindre bolag tycker att denna metod känns enklare då det bara blir en bokföringsrad för en affärshändelse, men samtidigt ger metoden en avsevärt mycket sämre bild av bolagets ekonomiska situation.

Fakturametoden

Som du säkert förstått genom att läsa om kontantmetoden är alltså fakturametoden en bokföringsmetod som innebär att man bokför en faktura i samband med att den skickas eller tas emot. Om vi ska nyttja exemplet ovan med ett företag som har skickar iväg 4 fakturor men bara fått betalt för en under en månad, så kommer man först ha bokfört att 4 fakturor inkommit, och sedan betalningen för en av dem. Alltså totalt 5 bokföringsrader. Men, man kan vid en granskning av bokföringen tydligt se att bolaget lagt ner arbete för 3 jobb som man ännu inte fått betalt för (pengar som snart kommer in) och ger således en mycket mer rättvisande bild av den ekonomiska situationen.