kan företaget betala min parkeringsbot

Kan företaget betala min parkeringsbot?

Kort sagt är en parkeringsbot en personlig levnadskostnad och behandlas som en skattepliktig förmån till medarbetaren om arbetsgivaren betalar boten.