Julklapp till medarbetare

Julgåvor till anställda?

En vanlig fråga vi fick före jul var vad som egentligen gäller för julgåvor till anställda. Får man köpa vad som helst och ge bort till sina grymma medarbetare? Eller finns det vissa saker man inte får ge bort, eller värden det inte får överstiga? Enkelt sagt finns det två regler som man som arbetsgivare måste förhålla sig till för att det inte ska bli tal om förtäckt lön eller så att gåvan på något sätt skall förmånsbeskattas.

1. Du får inte ge kontanter. Detta kan tyckas vara självklart, men för att det ska klassas som en gåva får det du ger bort inte vara kontanter, då detta direkt klassas som lön och därmed skall du betala sociala avgifter och källskatt som för vilken lön som helst.

2. Värdet på gåvan får maximalt vara 450 SEK. Det innebär att allt under 450 SEK per anställd är ok (så länge det inte är kontanter), men allt över 450 SEK beskattas direkt.

Ett annat vanligt scenario är att man som företag t.ex. skänker en slant till någon välgörenhetsorganisation. I sådana scenarion är det viktigt att fastslå på vems initiativ detta sker. Är det så att det är den anställda som föreslår en gåva till välgörenhetsorganisationen är det att likställa med att den anställda får kontanter och därmed skall beskattas. Är det på initiativ av arbetsgivaren är det däremot ok, men gåvorna är inte avdragsgilla.