Redovisningsbyrå Stockholm - Löneadministratör

Hur mycket kostar det att outsourca lönehanteringen?

Det kan skilja sig väldigt när man ser från lönebyrå till lönebyrå, eller redovisningsbyrå till redovisningsbyrå. Många använder sig av lockpriser och har ett lågt pris per lön för att sedan klocka tid på allt som görs för bereda lönerna. T.ex. tillkommer det kostnader för att kunna se lönespecifikationerna online, eller avvikelser samt utlägg.

Vi på redovisningsbyrån Bokoredo har en tydlig prismodell för lönehantering där vi tar betalt per lön och månad där allt som krävs för att betala ut lön till de anställda ingår. Däremot kan priset variera då löner är olika komplicerade att göra. Det är t.ex. mycket mer komplext med trippla kollektivavtal, utläggshantering samt avvikelser, än bara en rak månadslön. Så före vi kör igång ger vi ett konkret pris beroende på exakt vilken servicenivå och komplexitet ni har på er löner. På det sättet vet man alltid vad fakturan landar på och känner sig inte lurad när fakturan för månaden kommer. Det är därför viktigt att inte bara jämföra pris per lön mot varandra utan vad som ingår i det priset per lön. En av våra mest uppskattade tjänster är att man alltid kan ringa till sin dedikerade lönekonsult, och t.ex. fråga hur många semesterdagar man har kvar eller vilken fråga som helst som rör sin lön.