Förbrukat eget kapital

När man registrerar ett aktiebolag så skall man tillföra likvida medel till ett konto. Oftast väljer man idag att beloppet är 50 000 SEK. Man har alltså som bolag dels en startplåt på detta sätt, och man kan även hävda att det är bra med en viss tröskel att starta bolaget då ett aktiebolag är en unik juridisk enhet som kan ta lån etc utan att du som ägare blir betalningsskyldig. Till sist innebär även aktiekapitalet att det finns lite pengar som grund till fodringsägare.

Så vad innebär det då att det egna kapitalet är förbrukat? Det som händer är att man först och främst misstänker att så är fallet. För det är nämligen så att man som företagare enligt lag måste upprätta en kontrollbalansräkning om man misstänker att det egna kapitalet till hälften är förbrukat. Stärks tankarna efter kontrollbalansräkningen och man inte löser situationen tvingas man tvångslikvidera bolaget. Således är det viktigt att inte hamna i situationen från början. Så, tänk på att ha tillräckligt med finanser så ett bolag som ”snart” kommer att ha en härlig utveckling, tvingas stanna på grund av problem med kassan!