Förändrade arbetsgivaragifter för unga

Förändrade arbetsgivaravgifter för unga

Först och främst, vad är arbetsgivaravgift? För de flesta kanske detta är självklart, men för många nya företagare blir man ibland lite förvånad av denna kostnad då den faktiskt inte är så tydlig för någon som är anställd. En vanlig löntagare kan ju självklart sin lön före skatt, och vet hur mycket denne får ut efter skatt. Men alla har faktiskt inte koll på att, eller hur mycket, arbetsgivaren utöver denna summa även måste betala i det som kallas arbetsgivaravgifter. Den exakta procentsatsen skiljer sig, men beroende på ålder på den anställda så varierar den mellan ca 10-30 %. Unga och äldre i pensionsålder har varit billigare att anställa så att dessa skall vara mer attraktiva på arbetsmarknaden för företag.

Fram till och med april 2015 gällde att unga som var födda före 1989 hade 15,49% i arbetsgivaravgift. Denna enkla halvering av arbetsgiften för unga har nu delats upp. Det har blivit ännu billigare att anställa riktigt unga människor, men den stora massan arbetande unga har blivit dyrare att anställa. Det som gäller är att de som är födda mellan 1990 och 1991 nu betalar 15,49 %, och de som är födda 1992 eller senare endast betalar 10,21 %. Men som ni ser har gränsen alltså flyttats, och alla ”äldre” ungdomar betalar nu fulla arbetsgivaravgifter.

Vad effekterna blir av detta återstår att se!