Fel lön utbetalad

Fel lön utbetalad, vad gäller?

Generellt sätt gäller att preskriptionstiden är 10 år, efter denna tid kan ingen säga nånting. Oftast uppdagas det såklart mycket tidigare än så, och i dessa fall handlar det om huruvida mottagaren tagit emot ”för mycket” lön i ond eller god tro. Är det uppenbart att man borde ha förstått att det är för mycket lön så kan man anses vara i ond tro, och därmed bli återbetalningsskyldig. Är man däremot i god tro så kan arbetsgivaren eventuellt kvitta sin fordran mot framtida lön. Dock kräver detta troligen ett godkännande från medarbetaren lite beroende på hur lång tid som passerat.