därför vill din byrå se ett engagemangsbesked

Engagemangsbesked – Därför vill din redovisningsbyrå se det!

Ett engagemangsbesked är ett utlåtande från din bank som redogör för ditt bolags totala ”engagemang” hos banken. Alltså bolagets totala tillgångar och skulder hos banken vid ett visst givet datum. När din redovisningsbyrå eller revisor ber om att få se engagemangsbeskedet är det alltså för att få ett direkt och oberoende bevis på totala åtagandet som bolaget har hos banken. Även om en revisor eller bokförare kan se kontoutdrag etc. så kan ju ett bolag ha flera konton. Så ett engagemangsbesked ger alltså en total och övergripande bild av bolagets lån hos banken, och hur mycket pengar de har på sina konton.

Varför vill vi på Bokoredo se det?

När vi på Bokoredo ber om ett engagemangsbesked är det ofta för att vi vill kunna stämma av att allt är helt rätt när vi summerar året och gör årsredovisningen. Varje krona skall stämma på sista raden, och då är det viktigt att vi inte missat något konto, eller någon liten skuld som inte syns på ett vanligt kontoutdrag. Vi ber därför om att få ett engagemangsbesked per sista december av alla våra kunder. Har man flera banker får man helt enkelt be om ett besked från varje bank. Utöver att vi på Bokoredo vill se beskedet vill ofta revisorer också se det för att kunna göra sin revision. Ofta vill de då ha det på posten, direkt skickat från banken.

Flera kunder frågar oss om det kostar något att begära ut ett engagemangsbesked. Och svaret varierar beroende på vilken bank man har. Vissa är generösa och bjuder på det, medan andra banker envisas med att ta ut en avgift på ett par hundra kronor. Vi vet dock av erfarenhet att man ofta kan förhandla bort denna kostnad om man står på sig. Hänvisa till att andra banker faktiskt bjuder på denna avgift. Ofta kan din bankman då ta bort kostnaden, då de faktiskt är måna om att ha en god relation med dig som kund. Så, stå på dig och få ditt engagemangsbesked kostnadsfritt!