Har du förbrukat eget kapital

Eget kapital förbrukat? Så hanterar du knipan!

Sedan ett par år kan man starta ett aktiebolag med endast 50 000 som eget kapital. Självklart använder många nya bolag en del av dessa pengar till att få igång verksamheten, och kanske gör man bolagets första investeringar med en del av dessa pengar. Man får dock inte förbruka mer än hälften av bolagets egna kapital. Så vad gör man när man anar att så kanske är fallet? Eller att bolaget kanske snart är där? Först och främst gäller det att slå på sparlågan. Kanske kan ni få uppskov på vissa leverantörsfakturor? Kanske kan ni få betalt i förskott av någon kund, eller i varje fall korta ner betalningstiden på alla nya fakturor? Man kan dessutom undvika att förbruka mer än hälften av det egna kapitalet genom att ha en nyemission där nya pengar tillförs bolaget, eller ett aktieägartillskott i förebyggande syfte. Genom att se till att ej förbruka mer än hälften av det egna kapitalet, och hålla extra koll i tuffa tider kan man slippa mycket onödigt arbete!

Redovisningsbyråns tips om det blir bråttom

Kontrollbalansräkning

Skulle man dock ana att det egna kapitalet trots allt är förbrukat till hälften, då gäller det att agera snabbt! Styrelsen har ett krav på sig att upprätta en kontrollbalansräkning inom 3 månader från dess att misstanken uppstod. Därefter måste man göra ytterligare en kontrollbalansräkning inom 8 månader. Är det så att misstanken är korrekt vid första kontrollbalansräkningen skall styrelsen kalla till en extra bolagsstämma där ägarna får två val; nyemission där mer kapital tillförs bolaget, eller likvidation. Väljer man att försöka återställa det egna kapitalet, så har man alltså till kontrollbalansräkning 2 på sig att göra detta. Är det egna kapitalet inte återställt till 100 % vid kontrollbalansräkning nummer 2 ska bolaget begäras i likvidation. Om styrelsen trots allt väljer att inte göra så, så blir styrelsen personligt ansvariga för bolagets skulder. Vill man driva bolaget vidare under dessa premisser är det så klart ok, men kan bli en kostsam historia.

Summa summarum, det är alltid enklare och billigare att vara förutseende och till varje pris undvika att förbruka det egna kapitalet.