Tips till företagare & entreprenörskap

Vad innebär bootstrapping?

vad innebär bootstrapping - bokoredo förklarar

Bootstrapping är en ”teknik” eller synsätt man kan nyttja i starten av ett företag. Enkelt uttryckt innebär det att man försöker göra allting så enkelt /../

3:12 reglerna – snart förändras de

Överlag kan man säga att förslaget är en försämring för småföretagarre, oavsett om du nyttjar huvudregeln eller förenklingsregeln. Utdelningar inom gränsbeloppet får höjd skatt till /../