Bokföring och redovisningstips

3:12 reglerna – snart förändras de

Överlag kan man säga att förslaget är en försämring för småföretagarre, oavsett om du nyttjar huvudregeln eller förenklingsregeln. Utdelningar inom gränsbeloppet får höjd skatt till /../