Bokföring och redovisningstips

Krav att ha revisor?

finns krav att ha revisor i sverige

För ett par år sedan var det enkelt; alla aktiebolag ska ha en revisor! Syftet var att företagets intressenter med säkerhet skulle kunna veta i /../