Bokföring och redovisningstips

Maximera utrymmet för utdelning!

Maximera ditt utdelningsutrymme

När man beräknar gränsbeloppet vid utdelning från fåmansbolag enligt lönesummeregeln är det bara de kontanta årslönerna som man får ta med. Inga andra andra skattepliktiga /../

Skattefri friskvård?

Vad gäller för att friskvårdsförmånen ska vara skattefri? Vilka belopp är det som gäller? Och vad kan anses vara friskvård? Egentligen är det inte så /../