Kan man byta namn på företaget?

Byta namn på företaget?

Kort sagt är det 3 punkter som måste genomföras för att byta namn på sitt företag.

1. Först och främst måste bolagsstämman fatta ett beslut att företagets namn skall ändras. Bolagsstämman gör detta genom att besluta om en ny bolagsordning som innehåller det nya namnet. Alla namn kommer inte att godkännas av Bolagsverket bara för att bolagsstämman tycker det låter bra. T.ex. så kan stötande namn avslås, och även namn som är för lika andra företag inom liknande bransch. Som exempel kan nämnas att när vi valde namnet Bokoredo (som är en kombination och BOKföring Och REDOvisning) så fanns faktiskt ett mindre bolag med liknande namn. Vi fick alltså först avslag, men efter det andra bolagets skriftliga samtycke kunde vi till slut få namnet accepterat varpå vi strax därefter öppnade redovisningsbyrån Bokoredo i Stockholm.

2. Därefter skall namnet anmälas till Bolagsverket. Detta är tack vare www.verksamt.se en smal sak, och Verksamt är verkligen en e-tjänst vi gillar! Det kan vara smart att på förhand ha ett par olika varianter av ditt tilltänkta namn då det ökar sannolikheten att något av dem blir godkänt. Genom att bara ha ett namnförslag så ökar du ledtiderna något enormt då varje granskning av namn är manuell, och det kan ta veckor innan du får besked. Du skall tillsammans med anmälan om namnbyte skicka med bolagsordningen och ett bolagsstämmoprotokoll som påvisar namnbytet. Det kostar en slant att byta namn, så räkna med 1000 SEK om du sköter det elektroniskt via hemsidan.

3. Efter din anmälan kommer Bolagsverket att manuellt granska namnet. Det kan alltså vara smart att själv ha gjort lite research före du skickar in dina namnförslag. Att t.ex. vilja driva ett telekom-bolag och ha namnförslaget Telias, kommer inte gå igenom. Kika helt enkelt på dina namnförslag, och Googla dem för att se om det är upptaget eller likt andra namn inom samma bransch. Så fort bolagsnamnet är godkänt registreras det, och du får nya registeruppgifter skickade till dig!