vad ar skillnaden mellan bokföring och redovisning

Bokföring eller redovisning – Vad är skillnaden?

Enkelt sagt kan man säga att bokföra är att skapa ordning på alla affärshändelser i ett företags ekonomi genom att sammanställa alla verifikationer, och därmed redovisa vad som skett. Bokföring är alltså själva processen att t.ex. få ordning på alla verifikationer (dvs alla kvitton och fakturor som ett bolag samlat på sig under en viss period). När detta är klart, och man har en resultaträkning är detta alltså redovisningen. Man kan säga att bokföring är sammanställandet, och redovisning är produkten när sammanställningen är klar.

Här kan den som vill ytterligare fördjupa sig i ämnet och skillnaderna mellan redovisning och bokföring.