Så bestrider du en bluffaktura

Bestrida bluffaktura!

Till att börja med kan vi säga att du inte behöver bli det minsta orolig. Sköter du bara processen korrekt kan du andas ut och du kommer inte behöva betala en krona. Tro inte på några hot eller bluffar. Har du inte beställt en produkt ska du inte betala, punkt slut. Även om tonen kan vara både hård och hotfull på en bluffaktura så är det bara att ignorera den (tonen alltså). För fakturan ska du inte ignorera. Även om det kan kännas lockande att bara kasta den, så bör man för att vara helt säker på at slippa betalningsansvar bestrida den skriftligen och spara den. Detta görs enklast genom att maila blufföretaget att fakturan bestrides. Man skickar helt enkelt ett mail med fakturanummer och belopp, och skriver att man bestrider fakturan då inget avtal föreligger och varan/tjänsten ej har beställts. Själva fakturan kan också bifogas.

Härefter kan bolaget både hota och tjata, men det är bara att ignorera. Har du inte tackat ja till ett erbjudande så har du inget att frukta, och halva strategin från dessa bolag är att hota om viten/tvister etc och därmed få offren att betala.

Vissa bluffakturor är utformade som en faktura, men i det finstilta kan det stå att det är ett erbjudande. Dessa bluffar kan man ignorera helt. Det kan dock vara bra att spara ”erbjudandet” så att du har bevis om att de just var ett erbjudande vid en eventuell efterföljande bluffaktura från samma part.

Så vad gör man om de inte bara ger sig direkt efter bestridande och ärendet går till inkasso? (Ja vissa bluff-företag är så fräcka!)

Det är nu viktigt att meddela inkasso-bolaget att du bestrider fakturan. Gör på samma sätt som ovan. Dvs meddela uppgift om vilken faktura saken gäller,  att du bestrider fakturan och orsaken till ditt bestridande. Spara även denna konversation. Bestridda fordringar skickas inte till Kronofogden. Om fordran vidhålls ska de som vill ha betalt låta domstol pröva frågan. Och där vinner såklart du givet de sparade fakturorna och konversationen. Men lugn, dit kommer saken inte att gå då bluff-bolagens strategi är att skicka ut bluffar till många i hopp om att vissa betalar. Inte ta strid med de som vägrar betala.

Som ett sista steg kan det i väldigt ovanliga fall bli så att ärendet går till Kronofogden. Även här gäller detsamma som om det går till inkassobolag; bestrid! Så länge du bestrider är alltså enda möjligheten för bluff-företagen att få några pengar att vinna i Tingsrätten, och detta kommer de inte göra om du har sparat allt och bestridit. Så, du kan känna dig lugn om du skulle få en bluffaktura, bestrid och spara konversationen så kan du släppa det. Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet har Polisen tagit fram en strålande guide som du hittar nedan:

Här finns en bra guide i hur du bestrider bluffakturor.