Avdrag för resan? Vad gäller?

Vi kan ju börja med det självklara: är det en jobbresa så skall den självklart dras av. Med detta menas att du t.ex. skall besöka en kund i Kina eller en fabrik i Mellerud. Du har alltid rätt att resa i egenskap av småföretagare och uträtta de ärenden som företaget kräver.

Ibland kan dock syftet vara lite mer tveksamt. Den där Kinaresan kanske kombineras med ett par dagars besök vid Kinesiska muren, eller lite paddling i de Värmländska skogarna. Vad gäller då? Är det privata nöjen så skall de bekostas av dig privat. Självklart står företaget för kostnaden till Kina, och för de kostnader som uppstår i direkt anslutning till de möten som måste hållas på plats. Men de extra hotellnätter och de måltider då du alltså klättrar på muren bekostas så klart ur egen ficka. Men trots en liten omväg så måste du ju komma hem igen, så även hemresan, trots att den är ett par dagar senare, bekostas av företaget.

Men avdrag för konferensresor då? Vad gäller där?

Det är helt klart mycket vanligare nu än för ett par år sedan med konferens. Man väljer ofta att inte ha konferensen i staden där företaget finns, utan kanske åker man iväg ett par dagar. Är detta skattefritt för de anställda eller skattepliktigt?

Svaret ligger i hur stor del av tiden av konferensen som ägnas åt arbete. är det minst 3/4 av tiden som deltagarna arbetar, så är det skattefritt. Rent krasst innebär det att man under konferensen måste arbeta minst sex timmar per dag. Men utöver detta råder ett par andra krav:

• Sammankomsten varar minst en dag och högst en vecka
• Konferensen är till nytta för arbetsgivarens verksamhet
• Måltiderna är gemensamma
• Inslaget av nöje och rekreation är begränsat
• Resan är obligatorisk

 

Så vad gäller för den där resan man som anställd vinner för ”bästa säljare”? Eller den där resan företaget bjuder på för allmänt trevlig stämning och nöje med ett par från företaget? Detta är en så kallad rekreationsresa och skall klassas som ersättning för utfört arbete. Detta är alltså skattepliktigt för den anställde, och man skall alltså förmånsbeskattas för resans värde.

En avslutande kommentar som är bra att ha med sig, och som gör att man själv ofta kan svara på om det är fråga om avdragsgill resa eller inte, är att själv svara ärligt på resans syfte. Är den faktiskt till för att utbilda personalen så skall den självklart dras av. Är det dock egentligen mest en ursäkt för nöje, ja då ska det beskattas.

Har du frågor om ämnet? Tveka inte att kontakta oss på redovisningsbyrån Bokoredo så ska vi hjälpa dig!