Marcus Waering

Skattefri friskvård?

Vad gäller för att friskvårdsförmånen ska vara skattefri? Vilka belopp är det som gäller? Och vad kan anses vara friskvård? Egentligen är det inte så /../

Krav att ha revisor?

finns krav att ha revisor i sverige

För ett par år sedan var det enkelt; alla aktiebolag ska ha en revisor! Syftet var att företagets intressenter med säkerhet skulle kunna veta i /../