outsourca lönehanteringen

Att tänka på vid outsourcing av lönehanteringen

Det finns många fördelar med att outsourca lönehanteringen till en löne eller redovisningsbyrå. Lön är känsligt och det krävs kunskap för att kunna hantera ett företags löner på rätt sätt. Det är alltså inte så enkelt som att trycka på en knapp om det ska bli rätt som man kan tro. Genom att outsourca lönerna kan man slappna av och veta att företagets löner är i goda händer, slippa framtida skattekrav pga fel eller icke optimerade löner. Har man lönehanteringen inhouse blir det dessutom ofta sårbart vid semester, sjukdom eller liknande. Genom att outsourca lönerna behöver man alltså inte oroa sig för att de inte blir gjorda någon månad då det på en byrå alltid finns flera konsulter som kan hantera lönerna och svara på frågor även under semestertider eller vid sjukdom.

Vad är då bra att tänka på om ni är i tagen med att outsourca lönehanteringen? Jo, det är alltid bra att göra en lista på vilka delar som skall göras internt och vilka som ska göras av redovisningsbyrån. Detta för att kunna prata runt med olika redovisningsbyråer och kolla vad som ingår i olika priser och tjänster. Hur fungerar det med t.ex. kollektivavtal, hur sköts utlägg, och har man en dedikerad konsult man kan ringa till vid frågor om semesterdagar eller sjukdom? Genom att ha en tydlig bild av vad man söker kan man göra en kvalitativ upphandling som gör relationen bättre. Exempel på saker som kan ha gjorts av personen som skött lönerna inhouse är kanske anställningsavtal eller att denne skött pensioner. Ska sådan fortsatt skötas inhouse, eller vill ni att lönebyrån hanterar detta framgent? Det vi brukar säga är att man hur som helst alltid måste ha en person kvar inhouse som agerar kontaktperson, som har koll på de anställda och som vi kan ha som bollplank vid frågor; resten fixar vi!