Så skriver du en bra affärsplan

Att skriva en affärsplan

Att faktiskt tänka igenom alla delar av sitt framtida bolags verksamhet kommer att spara mycket tid och pengar. En affärsplan hjälper till genom att den ställer rätt frågor i ett inledande skede. Har man t.ex tänkt igenom precis hur förvärv av kunder ska gå till? Eller vilka trender som råder på marknaden? Genom att skriva en affärsplan, och utgå ifrån en bra mall, så kommer rätt frågor att besvaras. Man får helt enkelt en chans att dubbelkolla att man tänkt på det mesta. Lycka till!