Årsredovisning eller bokslut? Vad är skillnaden?

Det är ”bokslutstider” hos oss på Bokoredo (och alla andra redovisningsbyråer också för den delen). Det innebär att vi gör bokslut för alla kunder, varpå arbetsbelastningen blir extra hög då vi trots allt måste sköta även den löpande bokföringen parallellt. Men vad är egentligen skillnaden mellan två nära förknippade begrepp: årsredovisning och bokslut. Bokoredo ger svaret!

Bokslutet är sammanställning av en viss period gällande resultatet och en inblick i balansräkningen per samma datum man fastslår resultatet för. Alltså t.ex. resultatet för 2016, och då hur balansen ser ut 20161231 (om vi antar räkenskapsår 160131-161231). När man gör det för just ett år kan man även nyttja begreppet årsbokslut. I bokslutet gäller inte bara transaktioner in och ut, utan man ska även periodisera intäkter/kostnader. T.ex. så att ett stort projekt som ger intäkter under 2 år, men som betalades helt under ena året jämnas ut och därmed ger korrekt resultat.

En årsredovisning är den rapport man skickar till Bolagsverket och som skall innehålla balans och resultaträkning på ett överskådligt sätt. Man har också en revisionsberättelse, samt några ord från styrelsen hur eventuell vinst skall hanteras. För komplexa delar som behöver en förklaring brukar man också addera noter, så att man som läsare kan få en förklaring till t.ex. ”Kontorsinventarier” om det är något som behöver förklaras där, t.ex en ovanligt stor kostnad när man bytt kontor och köpt en stor del ny utrustning.

Enkelt sagt kan man alltså säga att bokslutet är ett arbete man utför, och årsredovisningen är den rapport som skickas till Bolagsverket och därefter blir offentlig.

Läs vidare: Så hjälper vi företagare med bokslut och årsredovisningar