Avdrag för arbete på annan ort?

Deklarationsdags – Få avdrag för arbete på annan ort eller dubbel bosättning!

Tips 1: Avdrag vid tillfälligt arbete på annan ort

Tillhör du dem som tillfälligt arbetar på annan ort än där du är bosatt? T.ex. om du bor i Göteborg, men under en tid jobbar i Stockholm? I så fall har du rätt att givet vissa kriterier göra avdrag i din inkomstdeklaration.

Kriterierna är att:

– Arbetet avser en kortare tid

– Arbetet visserligen inte är kortvarigt men tidsbegränsat till sin natur

– Arbetet kräver en fast anknytning till bostadsorten

– Arbetet ska bedrivas på flera olika platser eller

– Det finns någon annan anledning till att flyttning inte är skälig.

Samt:

– Övernattning sker på arbetsorten och

– Det är mer än 50 km mellan bostadsorten och arbetsorten.

Uppfyller man kriterierna ovan så skall avdrag medges för den faktiska utgiftsökningen eller utifrån schablon. Schablonbelopp första månaden är 110 kr per dag för småutgifter och levnadskostnader. Schablonbeloppet för logikostnder är 110 kr per natt.

Tips 2: Avdrag vid dubbel bosättning

Tillhör du dem som väljer att inte pendla, utan faktiskt har dubbla bostäder? Även i detta fall kan du göra avdrag!

Kriterierna är att:

– Övernattning har skett på arbetsorten och

– Att avståndet mellan arbets- och bostadsorten är längre än 50 km.

Avdrag medges för den faktiska utgiftsökningen eller utifrån schablon. Schablonbelopp första månaden är 66 kr per dag.

Vill du läsa mer om detta rekommenderar vi Skatteverkets grymma hemsida! Och speciellt länken nedan:

https://www.skatteverket.se/download/18.15532c7b1442f256bae6ede/1405604071329/35423.pdf

Lycka till med deklarationerna!

Ps. som kund hos redovisningsbyrån Bokoredo hjälper vi dig självklart med alla frågor du kan tänkas ha. Så ring bara din kundansvarige så ska vi hjälpa till med deklarationen.