ändrade momsregler

Ändrade momsregler för ”mindre reparationer”

Det har hittills varit 25% moms på reparationer av olika saker. T.ex. har det varit denna momssats på reparationer av cyklar eller skomakeri etc. Men nu ger alltså regeringen i vårbudgeten ett förslag som om det går igenom skulle ändra denna momssats till 12%. Det skulle i så fall gälla momsen på alla ”mindre reparationer” som t.ex. cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier.