3:12 reglerna – snart förändras de

  • Överlag kan man säga att förslaget är en försämring för småföretagarre, oavsett om du nyttjar huvudregeln eller förenklingsregeln.
  • Utdelningar inom gränsbeloppet får höjd skatt till 25% från dagens 20%
  • Gränsbeloppet sänks från knappa 160 000 till dryga 100 000.
  • Beräkningen av företagets löneunderlag individualisers.
  • Takregeln tas bort som gjort att löneunderaget maximalt fått uppgå till 50 ggr egen lön
  • Slopande av 4% spärren (som alltså blir en förbättring för de minsta ägarna)
  • Skatten sänks från 30 % till 25 % för utdelningar och kapitalvinster utanför takbeloppet i tjänst.
  • Takbeloppet för beskatting i tjänst av utdelning och kapitalvinst slås samman till ett takbelopp.
  • Ett undantag införs gällande ägarskifte mellan närstående

Vi förstår att många kunder kan komma att ha frågor på detta, så tveka inte att kontakta er redovisningskonsult så hjälper denne dig att allt blir så bra som möjligt givet uppkomna situationen. Vi på Bokoredo försöker alltid vara en så proaktiv redovisningsbyrå som möjligt, och kommer självklart hjälpa samtliga kunder med detta.